Debata wyborcza Kandydatów na Rektora

Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatami Komisji Wyborczej Uczelni informujemy, że spotkanie Kandydatów ze Społecznością Akademicką odbędzie się 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Centrum Kongresowym.

Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa, związane z aktualnym stanem epidemicznym, w Sali Kongresowej, oprócz Kandydatów i organizatorów spotkania, przebywać może 100 osób (decyduje kolejność przybycia). Dla zapewnienia powszechnej dostępności debaty będzie ona emitowana online. Szczegóły dotyczące platformy, na której będzie można oglądać spotkanie wyborcze zostaną podane najpóźniej godzinę przed jego rozpoczęciem.

W związku z priorytetem zachowania równych szans Kandydatom zadawane będą pytania wrzucone do urny wyborczej — nie będzie możliwości zadawania pytań z sali. Urna wyborcza ustawiona jest obok portierni w gmachu Rektoratu w dniach 24.06-1.07.2020 r. do godziny 10:00.

Aby wylosowane pytanie zostało zadane Kandydatom musi ono być:
– podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem jednostki, w której pytający/a jest zatrudniony/a; w przypadku studentów ze wskazaniem wydziału oraz roku studiów;
– sformułowane w taki sposób, aby jego odczytanie nie zajęło dłużej niż 1 minutę.
Na początku spotkania wyborczego wylosowana zostanie kolejność, według której Kandydaci będą wygłaszać swoje prezentacje oraz odpowiadać na pytania.

Harmonogram spotkania:

  • prezentacja programów wyborczych przez Kandydatów (po 15 minut każdy);
  • odpowiedzi na 7 wylosowanych pytań (maksymalny czas odpowiedzi 3 minuty dla każdego Kandydata);
  • wystąpienia końcowe (po 3 minuty);
  • zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy do udziału!