O poparzeniach barszczem Sosnowskiego dr Aneta Sulborska

Dr Aneta Sulborska z Katerdy Botaniki i Fizjologii Roślin opowiada o skutkach poparzenia barszczem Sosnowskiego. Roślina została sprowadzona pierwotnie ze Związku Radzieckiego jako pasza i bardzo szybko rozprzestzeniła się na terenie naszego kraju. 

 

radio.lublin.pl, 24.06.2020 r.