Kandydat na Rektora – prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Urodzony 12 lutego 1956 r. w Przemyślu. Absolwent Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie. Od października 1980 r. asystent stażysta w klinice Chorób Zakaźnych Zwierząt tej uczelni, następnie starszy asystent (1982), adiunkt (1989), dr hab. (1995), profesor nadzwyczajny (1999), profesor zwyczajny (2007). Tytuł profesora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2002 r.

Kierownik Katedry Epizootiologii i kliniki Chorób zakaźnych od 1 grudnia 2006 r. Prodziekan ds. klinicznych dwu kadencji: 2002-2005 i 2005-2008, Dziekan dwu kadencji: 2008-2012 i 2012-2016 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Uznany w kraju i za granicą specjalista z zakresu chorób psów i kotów oraz epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Krajowy kierownik specjalizacji choroby psów i kotów w Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji w latach 2005-2013. Obecnie przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Od 2005 r. reprezentuje samorząd krajowy w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe), a od 2019 r. pełni z wyboru funkcję Vice-Prezydenta tej organizacji, która zrzesza 300 000 lekarzy weterynarii z 40 krajów. Przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Życie Weterynaryjne”. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w latach 2008-2016 oraz członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN od 2012. Zasiada od 2018 r. w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2019 r. w Radzie Doskonałości Naukowej. Wyróżniony w 2018 r. godnością doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego.

Odbył liczne staże w kraju i za granicą, w tym: długoterminowe staże naukowe w Institute for Animal Health w Wielkiej Brytanii, na Uniwersytecie Iowa w Ames (USA) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Uppsali (Szwecja), gdzie prowadził wykłady dla studentów i na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie miał swoje seminarium, a także krótkoterminowe – w University of Veterinary Medicine w Wiedniu, University of Helsinki, Ecole Nationale Veterinaire de Lyon, Faculty of Veterinary Medicine w Turynie.

W ostatnich latach kierownik lub główny wykonawca dużych projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Efektem realizacji tych badań było utworzenie  w macierzystej jednostce nowoczesnej kliniki i zaplecza laboratoryjnego, umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań nad chorobami zakaźnymi zwierząt oraz nad bezpieczeństwem i skutecznością kliniczną produktów leczniczych z wykorzystaniem najnowszych technologii biologii molekularnej, proteomiki, bakteriologii i wirusologii.

Promotor 9 przewodów doktorskich, recenzent dorobku naukowego kandydatów do tytułu profesora, stopnia doktora i doktora habilitowanego. Autor lub współautor ponad 190 indeksowanych prac naukowych oraz 4 książek.

Współautor i realizator harmonizacji programu nauczania na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie z dyrektywą EU w ramach europejskiego grantu Joint European Project, TEMPUS-PHARE ’Harmonization of the curriculum content of the Faculty of Veterinary Medicine in Lublin in the context EU directives”. Inicjator i realizator budowy wiwarium oraz rozbudowy klinik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu „Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Twórca idei współpracy instytucjonalnej pomiędzy Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii w ramach projektu współpracy transgranicznej pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Montaż i zdjęcia: Maciej Niedziółka / DKiWA