Bardzo pozytywne stanowisko Rady Uczelni w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 15 czerwca 2020 r. Rada Uczelni zatwierdziła sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2019. Jednocześnie wyraziła uznanie za osiągnięcia w zarządzaniu Uczelnią w kadencji 2016-2020 dla JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka.

W swoim stanowisku Rada Uczelni zaznacza, że wielkim osiągnięciem i owocem wytężonej pracy na polu zarządzania Uniwersytetem jest bardzo dobra sytuacja finansowa Uczelni za rok 2019.

Przewodniczący Rady Uczelni, w piśmie skierowanym do Rektora, podkreśla znaczenie wzorowego zarządzania Uczelnią oraz składa podziękowania za bardzo dobre zabezpieczenie strony finansowej Uczelni.

Uniwersytet zakończył rok finansowy 2019 zyskiem netto w wysokości prawie 17 mln zł.

 

 

Do pobrania:

zatwierdzenie sprawozdania finansowego UP w Lublinie za 2019 r. [PDF]

pełna treść stanowiska [PDF]

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA