Termin egzaminu z praktyk zawodowych

Ochrona środowiska st. stacjonarne

 

28 września 2020 r., godz. 8:00, sala 345 Zoot.

 

 

 

Biologia  st. stacjonarne

 

28 września 2020 r., godz. 10:00, sala 345 Zoot.