Dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miło nam poinformować, że wśród 1853 złożonych wniosków o stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendium dr hab. Karolinie Wójciak, prof. uczelni.

 

Dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni pracuje w Zakładzie Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością w Katedrze Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!
 

Źródło:

Wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r.