25. edycja konkursu grantowego Fundacji Nutricia

 

Kto może składać wniosek o grant?

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia kierowany jest do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka.

W ramach konkursu przydzielane są :

1. Granty badawcze – skierowane do doświadczonych badaczy w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka

2.Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora

3.Stypendia naukowe (max. rok) – dla młodych naukowców, przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Procedura konkursowa

Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy powinni wypełnić w j. angielskim formularz aplikacyjny dostępny na stronie Fundacji: fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/rodzaje-grantow

Wniosek może dotyczyć badania z dowolnego tematu z obszaru żywienia człowieka. Jednocześnie w tegorocznej edycji konkursu zostały określone 3 tematy preferowane :

1.Alergia na pokarm u niemowląt i małych dzieci

2.Wpływ leczenia żywieniowego na rehabilitację po udarze mózgu

3.Wpływ żywienia medycznego na profilaktykę i/lub leczenie pacjentów po urazach kostnych w grupie osób starszych.

Maksymalna  wysokość grantu

Grant badawczy: 250 000 PLN

Grant promotorski : 100 000 PLN

Termin

Podpisany i zapisany w formacie PDF wniosek wraz z załącznikami powinien zostać wysłany na dedykowany adres elektroniczny Fundacji:

do 30.06.2020 do godz. 23.59.

Regulamin Konkursu:

fundacjanutricia.pl/documents/activity/Regulamin%20konkursu%20grantowego%20Fundacji%20Nutricia_2020.pdf

 

Informacji  w sprawie naboru udziela:

Paweł Litwińczuk – koordynator Biura Projektów i Funduszy tel. 81 445 65 99