Co się dzieje na Uczelni?

Stan pandemii i związanych z nim ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji nie przerwał prowadzonych projektów i prac na Uczelni. Wszystkie zadania, które mogły być prowadzone zdalnie nie zostały przerwane, a nawet rozpoczęto kolejne.

Informatyzacja Uczelni

Biuro Komunikacji, Centrum Informatyki, Biblioteka, Biuro Karier (Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji) współpracują w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” o wartości 7 mln zł, opracowanego przez Centrum Nauki. Zajmują się stworzeniem nowoczesnego Otwartego Portalu Edukacyjnego, który składa się z kilku modułów m.in.:

  • Strona internetowa i Intranet
  • Repozytorium wiedzy
  • Platforma E-learningu
  • Modułu Biura Karier

Nad tworzeniem OPE trwają intensywne prace, których pierwsze efekty będzie można zobaczyć już w październiku 2020 r. Zakres działań projektu to m.in. stworzenie nowego interfejsu strony Uniwersytetu oraz nowoczesnego systemu jej obsługi, portalu Intranet skierowanego do pracowników Uczelni, który usprawni wymianę informacji w tym obszarze a także repozytorium gromadzącego bibliografię publikacji pracowników.

Już w trakcie pandemii proces kształcenia w Uniwersytecie odbywał się online poprzez platformę Microsoft Teams. Korzysta z niej ponad 11 tys. aktywnych użytkowników, wśród nich studenci i nauczyciele akademiccy, a także pracownicy administracji. Nauczyciele akademiccy prowadzą 1100 przedmiotów na wszystkich kierunkach.

W przygotowaniu jest jednak indywidualna platforma E-learningu, która stanie się obowiązkową formą uzupełniającą proces kształcenia w Uczelni. Będzie obejmować między innymi moduł do nauki e-learning, repozytorium dokumentów i multimediów, czy serwis Biura Karier, dzięki któremu usprawni się komunikacja na linii pracodawcy-absolwenci naszej Uczelni.

Wdrożeniem projektu zajmuje się firma Asseco Data Systems S.A.. Obecnie za pośrednictwem webinarium odbywają się szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracji.

To niejedyne udogodnienie, jakie w kwestii cyfryzacji można spodziewać się na Uczelni. Trwają zaawansowane prace nad systemami informatycznymi przeznaczonymi do skutecznego zarządzania majątkiem Uczelni. W kwestii zarządzania nieruchomościami (akademiki) oraz  aparaturą badawczą w oparciu o bazy danych pozwalające na przechowywanie w jednym miejscu informacji o zasobach Uczelni.

System do zarządzania Domami Studenckimi jest niezbędny, ponieważ 5 akademików Uniwersytetu rozmieszczonych jest w różnych częściach miasta co utrudnia funkcjonalne zarządzanie Domami. System pozwoli na synchronizację działań podejmowanych w różnych budynkach, optymalizację kosztów i sposobu ich zarządzania, właściwe wykorzystanie zasobów (np. bieżąca informacja o stanie obłożenia akademików pozwoli na szybsze decyzje i wpłynie na efektywność działań w celach komercyjnych), a także na digitalizację dokumentacji związanych z zarządzaniem akademikami.

Skuteczne Zarządzania Majątkiem, w zakresie zarządzania nieruchomościami (akademiki) oraz aparaturą badawczą jest możliwe w oparciu o bazy danych pozwalające na przechowywanie w jednym miejscu informacji o zasobach Uczelni.

Na ukończeniu są prace związane z opisem systemu informatycznego kadry i płace. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę systemu. Wdrożenie nowoczesnego systemu finansowo-kadrowego jest kolejnym czynnikiem, który usprawni funkcjonowanie Uczelni.

Uniwersytet 8 czerwca 2020 r. złożył wniosek o wartości 4 mln zł na dofinansowanie działań w ramach Programu Uczelnia Dostępna. W ramach projektu planowane jest zakupienie nowoczesnego systemu dziekanatowego oraz systemu do rekrutacji, a także utworzenie we wszystkich obiektach Uczelni miejsc z bezpłatnym dostępem do sieci Wi-Fi (hotspot).

Wszystkie projekty związane z szeroko pojętą informatyzacją Uczelni oraz wypracowanie koncepcji kolejnych projektów odbywa sią pod nadzorem Prorektora ds. organizacji i rozwoju Uczelni dr hab. Adama Waśko, prof. Uczelni.

Zmiany organizacyjne

W sześcioosobowym zespole (powołanym zarządzeniem Rektora z dnia 28 lutego br), którym kieruje Prorektor Adam Waśko opracowano projekt nowego Regulaminu Wynagrodzeń. Nowy regulamin zakłada m.in. włączenie premii 15% do pensji zasadniczej, co wpłynie na podwyższenie kwoty, od której naliczane są m.in. wysokość za wysługę lat pracy.

Przewidywana średnia podwyżka dla nie nauczycieli wg. nowego regulaminu wynagrodzenia wyniesie 7,5% z tego: w grupie administracji 6,9%, biblioteka i wydawnictwo 7,2%, inżynieryjno-techniczni 8,7%, obsługa 7%. Łączny roczny koszt podwyżki wynagrodzeń wynosi ok. 2,8 mln.

Po zatwierdzeniu przez Radę Uczelni projektu budżetu na rok 2020 JM Rektor podpisał 15 czerwca br. Zarządzenie nr. 63 dotyczące podwyżek płacy zasadniczej dla wszystkich nauczycieli od 1 lipca 2020 r. w wysokości 5%. Łączny roczny koszt podwyżki wynagrodzenia wynosi 3,1 mln.

Obydwie podwyżki finansowe są w całości z wygospodarowanych środków Uczelni.


Inwestycje

Ponadto z inicjatywy JM Rektora prof. Zygmunta Litwińczuka w Gospodarstwie Doświadczalnym na Felinie powstaje Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii. Prace projektowe zostały już ukończone, i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń rozpoczniemy ok października br. prace budowlane.

Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii to jedna z największych dotychczasowych inwestycji Uniwersytetu. W skład obiektów wejdą m.in. kryta ujeżdżalnia, hipodrom, zwierzętarnia dla psów, alpak i osłów, nowoczesne centrum fizjoterapii dla koni oraz część hotelowa przeznaczona dla 40 zwierząt. Istotnym atutem ośrodka hipicznego dla regionu Lubelszczyzny będzie kryta ujeżdżalnia o powierzchnię powyżej 2 tys. m2, co umożliwi organizację zawodów międzynarodowych. Ośrodek Jeździecki będzie służył jako baza naukowo-dydaktyczna dla studentów kierunków hipologia i jeździectwo oraz pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, ale także dla prywatnych hodowców, jeźdźców i wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny.

Fot. Pixabay.com [1, 3]

Artiso dla DKiWA UP w Lublinie [2]

M. Niedziółka / DKiWA [4]