Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Marty Góral-Kowalczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Małgorzaty Marty Góral-Kowalczyk

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego na bioakumulację wybranych jonów metali w komórkach Lactobacillus rhamnosus B 442”.

 

zaproszenie