Rada Uczelni zatwierdziła projekt budżetu na rok 2020

Miło nam poinformować, że 15 czerwca 2020 r. Rada Uczelni zatwierdziła projekt budżetu na rok 2020 przygotowany przez Senacką Komisję Budżetową. W projekcie tym, z inicjatywy JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, z dniem 1 lipca 2020 r. wszyscy nauczyciele akademiccy otrzymają 5-procentową podwyżkę płac. Łączna kwota podwyżki wyniesie 3,1 mln zł.

Na zrównoważony i dobry rozwój uczelni składa się wiele czynników. Przede wszystkim jest to odpowiednie zarządzanie finansami i aktywami uniwersytetu, skutki działań reorganizacyjnych i naprawczych oraz podwyższone wymagania w obszarze naukowo-badawczym przekładające się na rosnącą pozycję naukową Uczelni. Wszystkie te składniki sprzyjają uzyskaniu lepszych paramentów do naliczania subwencji.

Już w noworocznym przemówieniu JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk zaznaczał, że Uczelnia miała zapewnioną płynność finansową, co przekłada się m.in. na czasowe wypłacanie poborów i świadczeń jakie przysługują pracownikom i studentom, a także zapewnienie licznych podwyżek dla różnych grup pracowników (w styczniu, lipcu i październiku 2019 r.) oraz dodatków specjalnych.

Ponadto w niedługim czasie przewidywane są także podwyżki uwzględniające pracowników administracji i obsługi. Ich łączna wartość wyniesie ok. 2,8 mln zł, a wynikają one z nowo opracowanego Regulaminu Wynagrodzeń. Prace nad nowym regulaminem prowadzone były pod przewodnictwem dr hab. Adama Waśko, prof. Uczelni, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.