Zmarł dr Włodzimierz Szymański

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 6 czerwca 2020 r.

zmarł nasz kolega
 

ś.p.

dr Włodzimierz Szymański

 
 Pracownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi w latach 1967 – 2007.
 

Specjalista z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn rolniczych, rzeczoznawca z zakresu techniki rolniczej.

 

Wybitnym pracownik nauki, ceniony nauczyciel i wykładowca. Prawy i szlachetny człowiek.

 

***

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się  w dniu 16 czerwca  2020 o godzinie 13:00

na cmentarzu w Lublinie na Majdanku
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Kierownik i pracownicy Katedry 
Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie