Program wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec – nabór do 30.06.2020 r.

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie przypominają o możliwości składania wniosków do „Programu wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec”, który jest wspólnym programem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

 

Celem Programu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

 

Projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy przez polskie i niemieckie zespoły naukowców ze wszystkich dziedzin nauki.

 

Realizacja projektu może rozpocząć się od 1 stycznia 2021 r., zaś data zakończenia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022 r.

 

Środki finansowe w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

 

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 w systemie teleinformatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

 

Szczegółowe informacje: https://www.up.lublin.pl/6760/