Czwarta edycja konkursu Nagroda AgroBioTop

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do czwartej edycji konkursu Nagroda AgroBioTop. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W edycji 2020 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.

Kandydatami do AgroBioTop – i nagrody pieniężnej 5 000 Euro – mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 1 czerwca do 10 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi w grudniu 2020 r. Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie (plik pdf).

 

Formularz zgłoszeniowy (plik .docx).

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: .

Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 22 854 16 21.
 

Zapraszamy do udziału!