Informacja dla osób przyjętych na I rok studiów – akademiki

 

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentom, którzy posiadają orzeczony stopień o niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Wniosek dostępny jest na stronie: www.up.lublin.pl/akademiki

Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

– osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze: od 24 do 31 sierpnia 2020 r.

– osoby przyjęte w kolejnych naborach składają wnioski na bieżąco po uzyskaniu statusu przyjęty na studia

 

Wniosek należy przesłać:
– elektronicznie na adres:    lub
– listownie na adres:
Biuro Stypendiów Studenckich
ul. Langiewicza 6, pok. 16
20-035 Lublin 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dysponuje miejscami w pokojach jedno- dwu- i trzyosobowych
w akademikach ul. Dobrzańskiego 33 i 35 oraz w pokojach dwu- i trzyosobowych ul. Langiewicza 6, 8 i 12.

 

Szczegółowych informacji dotyczących domów studenckich oraz zakwaterowania na rok akademicki 2020/2021 udzielają pracownicy poszczególnych domów studenckich:

 

Dom studencki „Cebion” ul. Langiewicza 6
recepcja – 81 441 14 81

Dom studencki „Dodek” ul. Langiewicza 8
recepcja – 81 441 14 19

Dom studencki „Eskulap” ul. Langiewicza 12
administracja –  81 441 14 80, 81 441 14 91
recepcja – 81 441 14 86

Dom studencki „Manhattan” ul. Dobrzańskiego 33
recepcja – 81 461 07 36

Dom studencki „Broadway” ul. Dobrzańskiego 35
recepcja – 81 461 07 32