Informacja o obniżeniu i terminie wniesienia opłaty II raty za studia w semestrze letnim 2019/2020