Stypandia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na 1. rok studiów

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9. Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000zł przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fejj.pl