Płatne staże zawodowe dla studentów V roku kierunku Weterynaria

Drodzy Studenci!

Współczesny rynek pracy podlega obecnie zmianom, które wymagają dostosowania się do nowych warunków. Pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby mogące wykazać się doświadczeniem w danym zawodzie, toteż kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest zdobycie go jeszcze podczas studiów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto odbyć staż? To niepowtarzalna możliwość:

  • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych;
  • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie;
  • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy;

 

Ponadto oferujemy:

  • stypendium stażowe (14,40 zł / godzinę stażu „na rękę”);
  • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania);
  • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1600,00 zł);
  • zaświadczenie o odbyciu stażu;
  • ubezpieczenie NNW przez cały okres trwania stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z mgr Anną Krawczyk,

Centrum Nauki,

ul. Akademicka 13, Lublin (p. 463)

tel. 81 445 66 61

e-mail

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2020 do godz. 14.00

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są bezpośrednio pod tym linkiem.

Serdecznie zapraszamy!