Sukcesy pracowników w programach MNiSW

Centrum Nauki z satysfakcją informuje o sukcesach pracowników UPL w Programach MNiSW „Doskonała Nauka” oraz „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Na oba konkursy zostało złożonych 7 wniosków z różnych jednostek naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego, z których 4 otrzymało finansowanie ze środków Ministra na łączną kwotę: 383 400,00 zł.

 

W ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych” Minister zatwierdziła do dofinansowania projekt pt. Konserwacja i badanie zielnika Johanna Friedricha Zeidlera z XVIII wieku.  Przyznane dofinansowanie wynosi  31 400,00 zł. Kierownikiem projektu jest dr Paulina Studzińska-Jaksim Dyrektor Biblioteki głównej UP.

W ramach konkursu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” Minister zatwierdził do dofinansowania następujące projekty:
1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Bioprotection – global plant health and product safety", dofinansowanie w wysokości 135 000,00 zł, kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Jamiołkowska (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu);
2. "Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego", dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł, kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Kocira (Wydział Inżynierii Produkcji);
3. II Konferencja naukowo-szkoleniowa "Parazytozy zwierząt-rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne", dofinansowanie w wysokości 67 000,00 zł, kierownik projektu: prof. dr hab.  Krzysztof Tomczuk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

Wszystkim, którzy otrzymali dofinansowanie serdecznie gratulujemy.