Zaliczenia i egzaminy na Wydziałach – informacja dla studentów

Drodzy Studenci,

 

Zachęcamy do regularnego śledzenia stron Wydziałowych oraz zakładki "Student" na stronie Uniwersytetu. To tam znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące sposobów przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych.

Dostępne są już informacje z Wydziałów:
 

Ukazał się także komunikat Rektora w sprawie Akademików, opłat za Akademiki w maju i czerwcu oraz wysokości opłaty za studia niestacjonarne w semestrze letnim 2019/2020.