Obniżenie i termin wniesienia opłaty II raty za studia w semestrze letnim 2019-2020