Komunikat Rektora dla mieszkańców domów studenckich

Lublin, 1 czerwca 2020

 

Komunikat

W związku z Rozporządzeniem Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 911) wprowadzam następujące zasady dla mieszkańców  domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

1. Mieszkańcy,  którzy opuścili dom studencki   pozostawiając swoje rzeczy i  dla których nie będą wznowione zajęcia dydaktyczne realizowane w formie stacjonarnej, w terminie do 14 czerwca br. zobowiązani są do zabrania pozostawionych rzeczy i rozliczenia się z administracją akademika.

2. Termin odbioru pozostawionych rzeczy należy zgłosić w administracji lub na portierni domu studenckiego. Wejście na teren domu studenckiego winno odbywać się zgodnie z zasadami sanitarnymi  ustalonymi dla domów studenckich.

3. Mieszkańcy domu studenckiego, którzy  rozliczą się z administracją domu studenckiego do 14 czerwca br. nie ponoszą opłaty za czerwiec br.

4. Mieszkańcy domu studenckiego odbierający pozostawione rzeczy, którzy nie mają możliwości powrotu do domu w tym samym dniu, mogą skorzystać z  jednego  noclegu za odpłatnością w wysokości przewidzianej w tabeli opłat dla osób wynajmujących miejsce w pokoju jednoosobowym.

5. Mieszkańcy domów studenckich, którzy nie rozliczą się z administracją domu studenckiego do 14 czerwca br. ponoszą opłatę za miejsce w domu studenckim wg obowiązujących zasad.

6. Z obowiązku zabrania swoich rzeczy w terminie do 14 czerwca br. zwolnieni są studenci kierunku weterynaria, którzy zgodnie z lista sporządzoną przez Dziekanat powrócą do akademika w związku z uczestnictwem w zajęciach przewidzianych do realizacji w formie stacjonarnej. Zasady korzystania przez tych studentów z noclegu w domu studenckim podane zostaną w odrębnym komunikacie.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk