Dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni i dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni na Uniwersytecie Trakya w Edirne (Turcja)

W dniach 26.09-02.10.2021 dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni wraz z dr hab. Ewą Zalewską, prof. uczelni z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu odbyły mobilność szkoleniową w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Trakya w Edirne (Turcja).

 

Podczas pobytu wygłoszono referaty:

  • Relationship among gall midges (Asphondylia spp.) and microfungi – dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni
  • The diseases of caraway caused by fungi with special account to Septoria carvi Syd. – dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni.

 

Panie Profesor nawiązały również kontakty naukowe, które zaowocują dalszą współpracą naukową pomiędzy Uniwersytetami.

 

Odbyte szkolenie w ramach programu Erasmus uważam za bardzo cenne, zarówno w aspekcie praktycznym jak i naukowym. Zdobyte doświadczenia przyczynią się do wzbogacenia umiejętności stosowania metod oznaczania nowych patogenów roślin, a nawiązane kontakty rokują na długoletnią współpracę badawczą i publikacyjną. – wspomina szkolenie dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni