Dr hab. Iwona Puzio oraz prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik ekspertkami PKA

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Iwona Puzio oraz prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik zostały powołane na eksperkti zespołów nauk rolniczych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Dr hab. Iwona Puzio została powołana na ekspertkę Zespołu Nauk Rolniczych w dyscyplinie Weterynaria.

 

 

Prof. dr hab. Joanna Stadnik została powołana na ekspertkę Zespołu Nauk Rolniczych w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia.

 

 

Eksperci wspierają Członków Komisji w realizacji ustawowych zadań PKA. Pełna lista dostępna jest na stronie PKA.

Tryb i zasady rekrutacji ekspertów z grona nauczycieli akademickich określa załącznik nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

kandydatów na ekspertów z grona nauczycieli akademickich proponują Zespoły, zespół do spraw kształcenia nauczycieli lub zespół odwoławczy, kierując się ich dorobkiem naukowym lub artystycznym oraz doświadczeniem dydaktycznym lub doświadczeniem zawodowym, lub doświadczeniem zdobytym w agencjach akredytacyjnych w zakresie oceny jakości kształcenia.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA

Joanna Stadnik / Archiwum prywatne