Dotacje MRiRW dla badań realizowanych przez naukowców naszego Uniwersytetu

 

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2020 objęło dotacją następujące badania podstawowe realizowane przez jednostki UP w Lublinie:
 

• badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego:

„Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych” – dotacja w wysokości  58 842,00 zł. Kierownikiem zadania jest dr hab. Edyta Górska-Drabik, profesor uczelni.

Badania realizowane są w Zakładzie Entomologii Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
 

• badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej:

„Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego” – dotacja  w wysokości 180 000,00 zł. Kierownikiem zadania jest dr hab. Edyta Paczos-Grzęda.

„Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów” – dotacja w wysokości  72 000,00 zł. Kierownikiem zadania jest dr hab. Edyta Paczos-Grzęda.

„Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym” – dotacja w wysokości 144 900,00 zł. Kierownikiem zadania jest dr hab. Michał Nowak.

„Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone” – dotacja w wysokości 72 000,00 zł. Kierownikiem zadania jest dr Justyna Leśniowska-Nowak.

Badania realizowane są w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Agrobioinżynierii.
 

• badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej:

„Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcujnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk)” – dotacja w wysokości 255 000,00 zł. Kierownikiem zadania jest prof. dr hab. Grzegorz Zięba.

„Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcujnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur new Hampshire (N-11), 660 sztuk kur barred rock (P-11), 660 sztuk kur barred rock (W-44) i 660 sztuk kur barred plymouth (D-11)” – dotacja w wysokości 298 000,00 zł. Kierownikiem zadania jest dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska.

Badania realizowane są w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.
 

Serdecznie gratulujemy!