regulamin Szkoły Doktorskiej – od 1 października 2020

Uchwała 65/2019-2020 z dnia 08.05.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie