regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

 Uchwała 56/2019-2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021