Dostęp do baz danych został przywrócony

 Uprzejmie informujemy, że dostęp do baz danych jest już w pełni możliwy.