Ważne: mobilności studentów, praktyki 2020 a COVID19

 

W związku z obowiązującymi Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, biuro Erasmus podejmuje następujące działania:

 

  • zawieszone są wszystkie wyjazdy (studia, praktyki oraz staże absolwenckie), które miały rozpocząć się w maju, czerwcu oraz lipcu 2020 roku
  • tym samym planowane praktyki 2020, które miały odbyć się w minimalnym wymiarze (2 miesiące), a rozpoczynały się od lipca zostają anulowane i nie będą mogły być realizowane, ze względu na rozliczenie projektu
  • studenci, którzy rozpoczęli mobilność i są obecnie za granicą proszeni są o stały kontakt z biurem, by na bieżąco monitorować sytuacje w kraju i mieście, w jakim odbywa się mobilność
  • studenci, którzy są uczestnikami mobilności, a ze względów zdrowotnych chcą zrezygnować z mobilności, proszeni są o kontakt z biurem Erasmus, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki zwrotu grantu, uwzględniając poniesione koszty

 

Biuro Erasmus pracuje już stacjonarnie i jest gotowe na sprawne przeprowadzanie naborów lub rozwiązywanie sytuacji studentów przebywających poza granicami kraju.

W związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów prosimy o kierowanie pytań dotyczących wyjazdów na mobilności poprzez wiadomości email lub telefonicznie – kontakt do biura 

Jeżeli niezbędne będzie wysłanie dokumentów, prosimy wysyłać je na adres biura za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Dodatkowo:

Zalecamy, by na bieżąco śledzić strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Treść Komunikatu Rektora https://up.lublin.pl/studenci/?form=default&rid=20195

pismo dotyczące mobilności w lipcu