Rodzinne przetwórnie i ich znaczenie na rynku żywności – wywiad z profesorem Dominikiem Szwajgierem

Dr hab. inż. Dominik Szwajgier prof. uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie wziął udział w audycji „Kalejdoskop Regionalny” wyemitowanej na antenie Radia Lublin w dniu 16.05.2020. 
 
Tematem audycji zatytułowanej „W siną dal” były rodzinne gospodarstwa i przetwórnie, których wytwory cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów. 
 
Gośćmi programu byli Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, przetwórcy żywności z województwa lubelskiego. Grupa zrzesza lokalne organizacje oraz przedsiębiorców i jednostki sektora publicznego z gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. Członkowie stowarzyszenia zajmują się, między innymi produkcją przetworów z surowców lokalnych. 
 
Profesor Dominik Szwajgier podkreślił, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwujemy w Polsce rozwój małych, rodzinnych firm, które zajmują się przetwórstwem żywności. Działalność polegająca na przetwarzaniu surowców rolniczych w takich przetwórniach zapełnia lukę, której nie potrafi zaspokoić produkcja wysokotowarowa. Rodzinne firmy wykorzystują najwyższej jakości surowce pozyskiwane coraz częściej w sposób ekologiczny. Wielkość produkcji pozwala na szczegółową kontrolę jakości surowca i półproduktu. Małe przetwórnie żywności charakteryzują się bardzo dużą elastycznością produkcji, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie przetworów z małych ilości rzadko występujących, niszowych surowców. Często są to jadalne owoce i inne części dziko rosnących, trudnych do pozyskania roślin. Jest to więc jedyna możliwość aby tego typu przetwory mogły trafić na półkę sklepową. W ten sposób konsument może poszerzyć wachlarz spożywanych przetworów o nowe składniki bioaktywne, co jest bardzo korzystne dla prawidłowego odżywiania. Ponadto żywność wytworzona w małych rodzinnych przetwórniach pozbawiona jest zbędnych, często szkodliwych dla zdrowia dodatków stosowanych w dużych zakładach przetwórczych. 
 
Planowane jest nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem „Zielony Pierścień”, która będzie polegała na wykonywaniu ekspertyz i analiz na rzecz stowarzyszenia oraz składaniu projektów naukowych.
 
Zachęcamy do odsłuchania całej audycji, która znajduje się na stronie zielonypierscien.eu – wypowiedź prof. Dominika Szwajgiera czas od 5:40 oraz od 31:10.