Komunikat dotyczący terminów składania wniosków o świadczenia z ZFŚS w 2020 r.

Lublin, dnia 21 maja 2020 r.
R-0137-66/2020

KOMUNIKAT
dotyczący terminów składnia wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2020 roku

Informuję, że wnioski o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2020 roku można składać w następujących terminach:
a) do 10 czerwca 2020 r. – o dofinansowanie do wypoczynku pracowników;
b) od 17 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – o bezzwrotną pomoc materialną dla emerytów lub rencistów;
c) od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. o pożyczki mieszkaniowe.

Podstawa prawna: §7 Zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2020 r.

 
REKTOR
PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK
 

WNIOSEK DO POBRANIA