Komunikat dla nauczycieli akademickich

R-0137/63/2020                                  

Lublin, 18.05.2020r.

Komunikat
dla nauczycieli akademickich

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, związanymi z  częściowym przywracaniem działalności uczelni, rozważana jest możliwość powrotu po 25 maja br. do prowadzenia części zajęć laboratoryjnych i klinicznych w formie stacjonarnej.

W związku z powyższym, nauczyciele akademiccy, którym został udzielony urlop zaległy w okresie od 25 do 31 maja 2020 r.  a w okresie tym zaplanowane mają zajęcia ze studentami, mogą wnioskować o przesunięcie wykorzystania tego urlopu  na inny termin w bieżącym roku.

Wniosek o przesunięcie urlopu należy złożyć w Biurze Kadr. Na wniosku wymagana jest akceptacja Dziekana Wydziału lub Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki – dla nauczycieli z jednostek ogólnouczelnianych.
 

 

Rektor

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk