Sukcesy pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w konkursach NCN

Niezmiernie miło nam poinformować, że czworo naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymało finansowanie na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs OPUS 18:
 • dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
  Tytuł projektu: Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro sinicowych oligopeptydów na organizmy wodne
  Kwota finansowania: 1 246 000 zł
  STRESZCZENIE
 • dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni, Katedra Biofizyki
  Tytuł projektu: Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową
  Przyznany projekt to wspólny sukces konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (lider, pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Gagosia), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (pod kierunkiem dr hab. Arkadiusza Matwijczuka profesora uczelni), Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (prof. dr hab. n. med. Alina Olender) oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dr hab. n. med. Joanna Gola).
  Kwota finansowania: 1 792 675 zł
  Kwota finansowania dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to: 346 877 zł.
  STRESZCZENIE
 • prof. dr hab. Brygida Ślaska, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
  Tytuł projektu: Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych
  Kwota finansowania: 1 856 040 zł.
  Projekt będzie realizowany we współpracy z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
  STRESZCZENIE

Konkurs PRELUDIUM 18:

 • mgr Katarzyna Łupina, Katedra Biochemii i Chemii Żywności
  Tytuł projektu: Nośniki przeciwutleniaczy apolarnych wykorzystujące systemy kontrolowanego uwalniania
  Kwota finansowania: 140 000 zł
  STRESZCZENIE
Organizowane przez Narodowe Centrum Nauki konkursy na projekty badawcze mają na celu finansowanie działań badawczych, w tym:
OPUS – finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM – projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Laureatom konkursów serdecznie gratulujemy i życzmy kolejnych sukcesów!