Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące wymogów bezpieczeństwa dla studentów, pracowników i pacjentów uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych i klinicznych