Konkurs na najlepszą pracę z etyki biznesu

 

 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego ogłaszają

XV edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

 

Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

 
Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.
 
Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie wcześniej niż w 2017 roku.
 
Zakres tematyczny prac, które zostać zgłoszone:
– etyka biznesu,
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
– ład korporacyjny,
– innowacyjność społeczna w gospodarce,
– dobre praktyki na rynku finansowym,
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.
 
Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: .
 
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2020 roku
 
Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.zpf.pl.
 
KONTAKT: , tel. + 48 504 145 109
 
 MATERIAŁY DO POBRANIA: