Stypendium START 2020 dla dr Eweliny Zielińskiej

Miło nam poinformować, że dr inż. Ewelina Zielińska z Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności otrzymała stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2020 w uznaniu za dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

 

Serdecznie gratulujemy!