Nowy sposób logowania do czasopism Wydawnictwa SIGMA NOT

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana w sposobie logowania do serwisu Wydawnictwa  SIGMA-NOT, w którym  mają Państwo możliwość korzystania z wersji elektronicznych następujących tytułów czasopism:
– Chłodnictwo,
– Gospodarka Mięsna,
– Opakowanie,
– Problemy Jakości,
– Przegląd Gastronomiczny,
– Przegląd Piekarski i Cukierniczy,
– Przegląd Zbożowo – Młynarski,
– Przemysł Chemiczny,
– Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny,
– Przemysł Spożywczy.

Logowanie w oparciu o kody dostępu nie jest już możliwe.

Aktualnie wymagane jest założenie indywidualnego konta i skojarzenie go z zasobami biblioteki w serwisie wydawnictwa.
 

Logowanie odbywa się poprzez stronę: www.sigma-not.pl

Szczegółowa instrukcja znajduje się poniżej.

SIGMA-NOT Instrukcja (.pdf)