Komunikat w sprawie urlopów wypoczynkowych

                                                                                                                              Lublin, dnia 11 maja 2020 r.
R-0137-60/2020

KOMUNIKAT
dotyczący zaplanowanych na 2020 rok urlopów wypoczynkowych

 

Informuję, że plany urlopowe pracowników niebędących nauczycielami i wnioski urlopowe nauczycieli akademickich na rok 2020, złożone do Biura Kadr, zachowują swoją ważność i są dokumentami potwierdzającymi wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego w 2020 roku, z wyłączaniem okresu urlopu udzielonego pracownikowi /karta urlopowa wystawiona przez Biuro Kadr/ zgodnie z zarządzeniem 36/2020 z dnia 14.04.2020 z późn. zm. w sprawie udzielania w 2020 r. zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Możliwość przesunięcia zaplanowanego terminu urlopu na termin późniejszy dotyczy tylko urlopu bieżącego i odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami, tzn. poprzez złożenie do Biura Kadr prawidłowo wypełnionego wniosku o przesunięcie urlopu /druki dostępne na stronie internetowej/.

Przesunięcie urlopu bieżącego na rok 2021 wymaga zgody Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni lub Kanclerza.

 

 
                                                                                                            
                                                                                                     Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

                                                                                                     Rektor