Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat jest także początkiem Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).
 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pełni także funkcję Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej. Swoją działalność rozpoczęła w 1955 roku, a w swoich obszernych zbiorach posiada pozycje z zakresu tematyki m.in. nauk rolniczych, medycyny weterynaryjnej, biotechnologii, maszynoznastwa czy zootechniki. 

Księgozbiór liczy prawie 400 000 woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Ponadto Biblioteka Główna oferuje dostęp do licznych baz danych i zasobów on-line.

W nowoczesnym budynku Biblioteki czytelnicy mogą korzystać z obszernej czytelni wyposażonej w liczne stanowiska komputerowe, strefy nauki indywidualnej, a także stref relaksu oraz tarasu. Biblioteka organizuje także szkolenia, wykłady gościnne oraz warsztaty.

 


 


 
Praca w bibliotece naukowej sprawia, że czuję dumę, radość i wyjątkowość. Jestem otoczona wieloma wspaniałymi bibliotekarzami, którzy starają się zapewnić dostęp do strefy wiedzy i być w tych dziedzinach, w których są obecni pracownicy naukowi, studenci i doktoranci naszej Uczelni.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszystkim Pracownikom Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie składam wyrazy podziękowania i uznania za codzienną pracę, zaangażowanie i profesjonalizm.

Życzę wiele entuzjazmu i sił, których czasami brakuje w zmaganiu z różnymi trudnościami.  Życzę także wszelkiej pomyślności, życzliwości i odczuwania radości z pracy zawodowej.

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dr Paulina Studzińska-Jaksim, kustosz dyplomowany

 


Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszystkim pracownikom Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie składamy serdeczne życzenia radości oraz sukcesów zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

 

Fot. Maciej Niedziółka

Karolina Kwapisz