EDUPORTAL – webinaria / szkolenia dla Kadry Dydaktycznej. Archiwum wideo.

 

 ——————-  05.05.2020 ———————-

Szanowni państwo,

W związku z niską frekwencją, na webinariach z obsługi nowej platformy szkoleniowej eduPortal, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, zostały zaplanowane dodatkowe webinaria/szkolenia dla Kadry Dydaktycznej w terminach:

07.05.2020 w godzinach 13:00-15:00 oraz 15:00-17:00
08.05.2020 w godzinach 13:00-15:00 oraz 15:00-17:00

Wszystkie szczegółowe informacje są w wiadomościach, po zalogowaniu do poczty na platformie Office365 –  https://outlook.office365.com/mail/inbox oraz na platformie szkoleniowej eduportal.

Na platformie  https://upl.eduportal.pl należy zautoryzować się danymi do Office 365 klikając na pole Wykładowca, a następnie przejść do zakładki Wirtualne Spotkania https://upl.eduportal.pl/WirtualneSpotkania/WirtualneSpotkania

 

 ——————-  11.05.2020 ———————-

Nagranie archiwalne dla Kadry Wykładowców umieszczone jest tutaj (po zalogowaniu)

 

Centrum Informatyki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie