Nowoczesne kształcenie on-line w Uczelni

Od dwóch miesięcy, z uwagi na stan pandemii spowodowany wirusem COVID-19 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi zajęcia dydaktyczne w formie zdalnego kształcenia.

 

Miło nam poinformować, że Uczelnia z dużym powodzeniem realizuje kształcenie w systemie e-learning. Zajęcia on-line prowadzone są za pomocą Platformy Microsoft Teams. Z platformy korzysta ponad 11 tys. aktywnych użytkowników, wśród nich studenci i nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji. Nauczyciele akademiccy prowadzą 1100 przedmiotów na wszystkich kierunkach studiów włącznie z zajęciami wychowania fizycznego. Z platformy korzystają pracownicy administracji realizując zadania związane z funkcjonowaniem Uczelni, przy zachowaniu ograniczenia w kontaktach personalnych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako jedna z nielicznych uczelni wykorzystuje komunikację on-line do organizacji posiedzeń Senatu akademickiego. W tym systemie prowadzony będzie kolejny już senat z zachowaniem procedur do głosowania.

Uczelnia w niedługim czasie docelowo przeniesie naukę w formie e-learningu na nowoczesną platformę edukacyjną, realizowaną w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWER.03.05.00-00Z232/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach działania 3.5 Kompleksowe Programy szkół Wyższych Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju. E-learning stanie się obowiązkową częścią procesu kształcenia w Uczelni. Platforma Edukacyjna obejmuje między innymi moduł do nauki e-learning, repozytorium dokumentów i multimediów, serwis biura karier. Projekt realizuje firma Asseco Data Systems S.A., obecnie za pośrednictwem webinarium odbywają się szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracji.