Osoba do zatrudnienia w Dziale Finansowo-Księgowym

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

poszukuje z grona pracowników

osoby do zatrudnienia w Dziale Finansowo-Księgowym

 

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe
  • co najmniej roczny staż pracy

 

Wymagania dodatkowe:

·         znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel

·         bardzo dobra organizacja pracy własnej

·         umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu

·         samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań 

 

Główne obowiązki:

  • weryfikacja dokumentacji księgowej
  • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących  podstawę operacji bankowych oraz księgowych (krajowych i zagranicznych)
  • wprowadzanie i wczytywanie  do elektronicznego systemu bankowego przelewów i autowypłat
  • rozliczanie zaliczek i delegacji krajowych
  • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań

 

Wymagane dokumenty:

 

·         list motywacyjny,

·         szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

·    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone  własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji  zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

 

Zainteresowane osoby proszone są o  dostarczenie wymienionych dokumentów do Sekretariatu  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  p. 261 w kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika w Dziale Finansowo-Księgowymdo dnia 8 maja 2020 r.

 

W razie pytań należy kontaktować się z Panią mgr Małgorzatą Śliwą, tel. 81 445-65-67.