Nowa inicjatywa NCBR – 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych w walce z koronawirusem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchamia nowe przedsięwzięcie „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusemSARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 100 mln zł. Przedsięwzięcie zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez:

  • szpitale jednoimienne;
  • konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie dwa podmioty)
  • konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie dwa podmioty).

 

Głównym celem Przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii. Ponadto Przedsięwzięcie ma na celu:

  • Opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych;
  • Opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19;
  • Stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.

 

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań naukowych i prac rozwojowych, a intensywność wsparcia to 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 22 kwietnia do 31 maja 2020 roku.

Wnioski o dofinansowanie składać można wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Więcej informacji o przedsięwzięciu oraz dokumentacja na stronie NCBR