Przedłużenie ograniczenia działalności Uczelni

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. okres ograniczenia działalności Uczelni został przedłużony do 24 maja 2020 r.

W nawiązaniu do niniejszej decyzji do 24 maja 2020 r. przedłużeniu ulega Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.