Kierunki unikatowe, czyli jak produkować cydr – media o nowościach w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu

Od roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do swojej szerokiej oferty edukacyjnej wprowadza cztery nowe i unikatowe kierunki studiów I stopnia: Ekorehabilitacja, Enologia i Cydrownictwo, Pszczelarstwo w Agroekosystemach oraz Zarządzanie i Adaptacja do Zmian Klimatu.

 

O nowościach, ofercie edukacyjnej oraz planowanych inwestycjach Uniwersytetu pisze Gazeta Wyborcza:

wyborcza.pl, 24.04.2020 r. (wersja elektroniczna)

Gazeta Wyborcza, Studiuj z Głową, 24.04.2020 r. (wersja papierowa)