Komunikat dla tegorocznych olimpijczyków

W związku ze zmianą organizacji przeprowadzania olimpiad i konkursów w roku szkolnym 2019-2020 spowodowaną epidemią, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało aby uczelnie uwzględniły w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 nowe zalecenia.

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie honorował w procesie rekrutacji kandydatów na studia wyniki uczestników olimpiad, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zakwalifikowali się do III etapu – finałów olimpiad wyszczególnionych w Uchwale Senatu UP w Lublinie w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów.