Program stypendialny L’Oréal – Dla Kobiet i Nauki

Do 30 kwietnia trwa nabór do jubileuszowej edycji programu stypendialnego Dla Kobiet i Nauki.

 

Do końca kwietnia kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu, już po raz 20. mogą wziąć udział w jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów naukowych w Polsce. Nagrodą są roczne stypendia. Sukcesy dotychczasowych 99 Stypendystek programu potwierdzają, że nie ma nic bardziej motywującego dla badaczki, niż wyróżnienie jej codziennej pracy. 

 
Świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet, które dokonują przełomowych odkryć! 
 
 
Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki należy przesyłać do 30 kwietnia za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. 
 
Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich rozwój. Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną
25. roku życia – w przypadku magistrantek,
32. roku życia – w przypadku doktorantek,
40. roku życia – w przypadku habilitantek.
 
Nowością od 20. edycji konkursu jest prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowy rok przypadający na każde dziecko. Kandydatki te zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia konkursowego zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim. 
 
Wysokość stypendiów 
17-osobowe Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród nadesłanych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom:  
3 stypendia habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł
2 stypendia doktoranckie – w wysokości 30 000 zł
1 stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł
 
Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.