Zarządzenie Rektora w sprawie terminu opłaty za semestr letni

Zarządzenie nr 37
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 16 kwietnia  2020 r.
w sprawie ustalenia terminu zawieszenia II raty opłaty za semestr letni
rok akademicki 2019/2020 za kształcenie na studiach
 
 
Na podstawie §46 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zarządza się co następuje:
 
 
§ 1
Niniejszym zarządzeniem ustala się termin zawieszenia II raty opłaty za semestr letni rok akademicki 2019/2020 za kształcenie na studiach niestacjonarnych i powtarzanie semestru na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich do 15 czerwca 2020 r.
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                          REKTOR
                                                                                               /-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK