Informacja dotycząca przedłużenia kształcenia zdalnego

Uprzejmie informujemy, że

 

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

na podstawie

 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 r.