Program PROM – zgłaszanie propozycji wyjazdu lub przyjazdu doktorantów i nauczycieli akademickich

W związku z przygotowywaniem projektu na konkurs ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej pt. „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” zapraszamy serdecznie doktorantów i nauczycieli akademickich o wypełnienie załączonej ankiety personalnej z opisem planowanego wyjazdu zagranicznego i złożenie w formie wydruku lub skanu do Centrum Nauki dnia 19.04.2019 r. (włącznie).


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w programie PROM, w odpowiedzi na który UPL złoży projekt na wyjazdy na okres od 5 do 30 dni dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów do dowolnego kraju świata w jednym lub więcej celach:

1. Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk).
2. Pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego, kierunek badań zostanie potwierdzony w opinii promotora naukowego.
3. Udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami.
4. Wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce.
5. Udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących (workshadowing) lub stażach przemysłowych.
6. Udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej).
7. Wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych, udział w spotkaniach brokerskich.
8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
9. Udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.
10. Inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika.

Szczególnie preferowane będą wyjazdy nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy w momencie rozpoczęcia planowanego wyjazdu nie ukończą 40 lat.
Z uwagi na konieczne wymagania konkursowe, w projekcie podział miejsc na wyjazdy jest następujący: 80 % miejsc doktoranci, 20 % nauczyciele akademiccy.

Planowana realizacja projektu to okres między 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Zachęcamy zainteresowane osoby do wypełnienia załączonej ankiety oraz zgłoszenia swojego udziału poprzez wysłanie jej skanem na adres: lub osobiste złożenie w pokoju 464 nie później niż do 19 kwietnia 2019 r.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
Mobilność wyjazdowa (ankieta):
DOKTORANCI (pobierz)
KADRA AKADEMICKA (pobierz)
 
Zachęcamy Państwa również do poinformowania doktorantów (promotorów) lub nauczycieli akademickich z ośrodka zagranicznego, z którym Państwo współpracują, którzy byliby zainteresowani przyjazdem do Państwa na UPL, aby złożyli analogiczną ankietę w wersji anglojęzycznej, tj. odesłali ją skanem za Państwa pośrednictwem albo bezpośrednio na adres: nie później niż do piątku 22 czerwca 2018 r.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Mobilność przyjazdowa (ankieta):

DOKTORANCI (pobierz)
KADRA AKADEMICKA (pobierz)

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464