Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie sygnatariuszem apelu “Lubelskie – wspólnie dla pszczół”

3 lutego 2020 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka w ramach akcji "Lubelskie – wspólnie dla pszczół". Uczelnię reprezentował dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. uczelni z Zakładu Pszczelnictwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. 

 

W liście intencyjnym jego autorzy podkreślają ogromne znaczenie roli pszczół dla bioróżnorodności flory regionu lubelskiego, równowagi między gatunkami i prawidłowego działania ekosystemu, wydajności roślin oraz środowiska życia człowieka. Każdy z sygnatariuszy deklaruje wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie i podkreślanie znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka.

 

Sygnatariuszami listu intencyjnego i jednocześnie partnerami akcji „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” jest ponad czterdzieści instytucji i podmiotów z regionu lubelskiego, w tym m.in.:

  • administracja rządowa i samorządowa,
  • związki i stowarzyszenia pszczelarzy,
  • uczelnie wyższe, instytuty badawcze,
  • instytucje działające na rzecz środowiska i jego ochrony, rolnictwa, pszczelarstwa itp.,
  • firmy z branży (FC „Pszczółka”, Spółdzielnia Pszczelarska „Apis”),
  • Kuratorium Oświaty w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
  • media (w tym te o zasięgu regionalnym, jak TVP 3 Lublin i Radio Lublin).

 

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej partnerzy kampanii, sygnatariusze listu intencyjnego zwrócili się do lubelskich rolników i sadowników z apelem o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin, podkreślając, że w obecnej sytuacji każde osłabienie organizmu może narazić ich na niebezpieczeństwo. W apelu czytamy m.in., że pomimo trudnych warunków, które wymagają od wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi: „życie na polskiej wsi musi przebiegać w wyznaczonym rytmie, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do zdrowej żywności. To kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli”.

Autorzy nawiązują również do zasług rolników, a także akcentują potrzebę współpracy, pisząc: „Ogromnie cieszą nas opinie, że możemy być wzorem dla innych województw w kwestii współdziałania i budowania dobrych relacji między rolnikami i pszczelarzami. Odpowiedzialność i solidarność są nam dzisiaj szczególnie potrzebne. Pamiętajmy, że wzajemne zrozumienie i szacunek pozwolą rozwijać się na terenie województwa lubelskiego zarówno rolnictwu, jak i pszczelarstwu, dla dobra nas wszystkich”.

Na potrzeby akcji skierowanej do środowiska rolniczego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przygotował – we współpracy z partnerami – plakat i ulotkę dotyczącą zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Ich wersja elektroniczna jest obecnie rozsyłana do wszystkich zainteresowanych podmiotów i urzędów gmin z regionu lubelskiego. Organizatorzy zapowiadają także, że do lubelskich gmin wkrótce dotrą wydrukowane wersje plakatu. Z kolei w dystrybucji ulotek wśród mieszkańców terenów wiejskich województwa lubelskiego mają pomóc funkcjonariusze Policji.

Więcej informacji oraz materiały informacyjne na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej www.lubelskie.pl/pszczola

 

 

Fot. "Lubelskie – wspólnie dla pszczół" na Facebooku